Tham Quan Bảo tàng Louvre "Kiệt Tác Bảo Tàng Louvre" 1,5h

55,00 €
  • Thời Gian: 1,5 tiếng, tổ chức hàng ngày theo nhu cầu của nhóm/ đoàn
  • Ngôn ngữ : tiếng việt 
  • Giá Tour : (1)người lớn : 55 € , (2) trẻ em 4-11 tuổi 8€, (3) 12-18/26 tuổi nếu sống tại châu âu 15€.
  • Lưu ý:Nhóm 2 khách 1 người lớn 1 trẻ em giá 2 người lớn

 

  • Thời Gian Địa Điểm tập trung: Tại tượng Louis 14 trên sân Napoléon Bảo tàng Louvre,( gần kim tự tháp bằng kính) 
  • Nôi dung tham quan: tham quan các tác Phẩm tiêu biểu " kiệt tác" của bảo tàng
  • Ưu điểm khi tham gia tour : vào cửa ưu tiên nhanh chóng, thuyết minh tiếng việt, có thiết bị nghe thuyết minh

Liên hệ Oanh Hoang để biết thêm chi tiết