Kính chào Quý Khách!

Hiện nay chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau

PARIS TOUR BẢO TÀNG VÀ VÉ THAM QUAN

❇️ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐭𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐮𝐯𝐫𝐞

- 𝐕𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐎𝐔𝐕𝐑𝐄 + HOST 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐚 từ 40€

- 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐎𝐔𝐕𝐑𝐄 𝐜𝐨́ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 69€

(TOUR Gồm vé vào Skip the line, hướng dẫn thuyết minh )

👉𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 !

+ 𝐯𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 𝟏𝟎€

❌Vé không hoàn, đổi ngày giờ tùy theo lịch trống+ phí

 

❇️ 𝐋𝐚̂𝐮 Đ𝐚̀𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬

- 𝐕𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 cung điện + HOST 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐒𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 50€ 

- 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬  𝐜𝐨́ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝟐𝐡 69€

(TOUR Gồm vé vào Skip the line, hướng dẫn thuyết minh )

👉𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 !

+ 𝐯𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 𝟏𝟎€

❌ Vé không hoàn, không đổi

 

❇️𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐄𝐢𝐟𝐟𝐞𝐥:

-𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟐 từ 𝟔𝟓€, TG khoảng 𝟏,𝟓 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠

- 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 đ𝐢̉𝐧𝐡 từ 𝟖𝟗€, TG khoảng 3 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠

👉TOUR Gồm vé vào Skip the line, hướng dẫn thuyết minh

+ 𝐯𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 𝟏𝟎€

❌ Vé không hoàn, không đổi

 

❇️Opéra Garnier Paris

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 :

+ 𝐕𝐞́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧

+ 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐡

+ 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 ( 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐮̛ ) (đăng ký gói chụp chuyên nghiệp +100-200€/ giờ )

👉Thời gian 𝟏-𝟏,𝟓 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠

👉𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 !

+ 𝐯𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 𝟏𝟎€

❌ Vé không hoàn, không đổi

 

❇️𝐕𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧 𝟏𝐡  𝐠𝐢𝐚́ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢  𝟏𝟑€/người lớn ( 𝐠𝐢𝐚́ 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝟏𝟖€), trẻ em 3-11 tuổi 8€

❌ Vé không hoàn, không đổi

❇️𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨𝐮𝐫- 𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡/𝐧𝐡𝐨́𝐦 ( 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭)

❇️ phiên dịch, hỗ trợ mua sắm hoàn thuế


VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC ( tham khảo trên trang theo danh mục hoặc liên hệ 

 


𝐎𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠

☎️0033 6 34 46 00 27

✉️𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙:  𝑑𝑎𝑖𝑠𝑦𝑜𝑎𝑛ℎ@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚

🪩ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑑𝑢𝑙𝑖𝑐ℎ𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠.𝑓𝑟/

🪩 ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘.𝑐𝑜𝑚/𝑂𝑎𝑛ℎℎ𝑜𝑎𝑛𝑔𝑑𝑢𝑙𝑖𝑐ℎ𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠

🪩ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑚.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘.𝑐𝑜𝑚/𝑑𝑢𝑙𝑖𝑐ℎ𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑦h