Tour Tham Quan Lâu Đài Versailles 1 Ngày

115,00 €
  • 9 sáng đón quý khách tại điểm hẹn trong Paris khởi hành đi lâu đài Versailles
  • 10h Tham quan cung điện 
  • 12h Ăn trưa
  • 13h30 Tham quan Vườn(options cung điện Trianon lớn, nhỏ, Domaine de Maire-Antoinette, trèo thuyền...)
  • 17h30 rời Versailles 
  • về tới paris khoảng 18h ket  thuc tour