Tham Quan Nhà Hát Opéra Garnier 1,5h

35,00 €
  • Thời Gian: 1,5 tiếng, tổ chức hàng ngày theo nhu cầu của nhóm/ đoàn
  • Ngôn ngữ : tiếng việt 
  • Giá Tour : (1)người lớn : 35 €  (2) trẻ em 4-11 tuổi 8€, (3) 12-18/26 tuổi nếu sống tại châu âu 15€.
  • Lưu ý:Nhóm 2 khách 1 người lớn 1 trẻ em giá 2 người lớn

 

  • Thời Gian Địa Điểm tập trung: Tại mặt tiền của nhà hát 
  • Nôi dung tham quan: mặt tiền và bên trong hát, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật  
  • Ưu điểm khi tham gia tour : vào cửa ưu tiên nhanh chóng, thuyết minh tiếng việt, có thiết bị nghe thuyết minh

Liên hệ Oanh Hoang để biết thêm chi tiết